E-KURZUS

Rólunk

Az E-kurzus Szociális Szövetkezet megalapítására 2013.05.10-én került sor azzal a céllal, hogy egy Amerikában már jól működő társadalmi vállalkozás mintájára felépített szervezetként hozzájáruljon az oktatás elektronikus platformra való átirányításához. Az innováció már a kezdetektől jelen van szövetkezetünk életében, megteremtve annak versenyképességét: a kezdeti e-, collaborative-, peer- és community learning támogatása mellett napjainkban a gazdasági hiányszakmák – pl.: tananyagfejlesztő, grafikus programozó, multimédiafejlesztő – munkaerő-piaci kihívásaira keresünk megoldást. Küldetésünknek tekintjük, hogy a déli régióban kialakításra kerüljön a legversenyképesebb, amelynek fenntartásával megteremtjük a komplex és a speciálisan helyi igényekre épülő szükségletek kielégítését.

 

Fő céljaink az alábbi tevékenységek köré szerveződnek:

– hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci re-integrációja;

– a virtuális környezettel rendelkező munkavégzésre való felkészítés;

– a foglalkoztatási kapacitás bővítése, valamint a szociális kohézió erősítése;

– a munka világában elhelyezkedni kívánó természetes személyek számára történő ismeretanyag és kompetencia készlet bővítése az e-learning tananyagok fejlesztésével és terjesztésével;

– a hátrányos helyzetű munkanélküliek számára lehetőségek teremtése a távmunkában végezhető munkakörök kialakítása és kompetencia készlet fejlesztése által.

 

A Szövetkezet innovatív módszerek alkalmazásával magas színvonalon képes kielégíteni a szükségleteket úgy, hogy közben a tanfolyamok díjszabását is megfizethető keretek között tartja. Az ebből eredő keresletnek, illetve a heterogén ügyfélkörnek (a természetes személyek mellett önkormányzatok, civil szervezetek, felnőttképzési intézmények, kamarák, oktatási szervezetek, különböző méretű for-profit vállalatok, oktatási cégek) köszönhetően a szervezet hosszútávon is fenntarthatóvá vált. Innovatív (pilot) szakmai programjaink megvalósításához üzleti tevékenységeinkből származó árbevételeink, illetve a pályázati források szolgálnak alapul.