E-KURZUS

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000262

Hatékony kommunikáció: önismereti és készségfejlesztő tréning

           Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathanak mentális és fizikai jóllétükre.

Hatékony kommunikáció: önismereti és készségfejlesztő tréning felnőtteknek

            Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathanak gyermekük mentális és fizikai jóllétükre.

Önismeret és énkép

           A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, szülői szerepét, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, ismerje meg a függőség fajtáit és tudja kezelni érzelmeit, fejlődjön segítő, támogató attitűdje.

Önismeret és énkép: ki vagyok én?

           A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, függőségeit, és tudja kezelni érzelmeit.

Szociális interakció-fejlesztés tréning

           A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió-mentesen tudja érvényesíteni.

Szociális interakció-fejlesztés tréning felnőtteknek

           A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió-mentesen tudja érvényesíteni.